ข่าวสารล่าสุด   เอกสารการประกวดราคาซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย 10 รายการลงในเว็บไซต์ของรพ.แม่แตง         เอกสารประกาศอาคารแพทย์แผนไทย (ประกาศจริง)  
     

 

(14 มี.ค. 2561) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก...

(13 มี.ค. 2561) - [หนังสือราชการ] คู่มือการปฏิบัติงานคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(13 มี.ค. 2561) - [หนังสือราชการ] คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

(13 มี.ค. 2561) - [หนังสือราชการ] วิสัยทัศน์

(13 มี.ค. 2561) - [หนังสือราชการ] ข่าวประชาสัมพันธ์

(13 มี.ค. 2561) - [หนังสือราชการ] ข่าวประชาสัมพันธ์

(09 มี.ค. 2561) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

(14 ก.พ. 2561) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม...

(08 ก.พ. 2561) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายกา...

(01 ก.พ. 2561) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(31 ม.ค. 2561) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(31 ม.ค. 2561) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] ประกาศโรงพยาบาลแม่แตง

(25 ม.ค. 2561) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธค.60

(26 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พย.60

(26 ธ.ค. 2560) - [ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตค.60

(14 มี.ค. 2561) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กพ.61

(09 มี.ค. 2561) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

(14 ก.พ. 2561) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มค.61

(08 ก.พ. 2561) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

(01 ก.พ. 2561) ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(31 ม.ค. 2561) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(31 ม.ค. 2561) ประกาศโรงพยาบาลแม่แตง

(25 ม.ค. 2561) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธค.60

(26 ธ.ค. 2560) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พย.60

(26 ธ.ค. 2560) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตค.60

(20 ธ.ค. 2560) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี61

(14 ธ.ค. 2560) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ

(04 ธ.ค. 2560) ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำความสะอาดที่โรงพ...

(01 ธ.ค. 2560) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าที่โรงพยาบาลแม่แตง

(01 ธ.ค. 2560) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าที่โรงพยาบาลแม่แตง

ไม่มีรายการ
 
ไม่มีรายการ
ไม่มีรายการ
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 

นพ.สมศักดิ์ โอภาสตระกูล

 
web ที่น่าสนใจ
 
 
สายการบินในประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111