หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

23 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563

22 ธ.ค. 2563

22 ธ.ค. 2563

22 ธ.ค. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

30 ธ.ค. 2563

23 ธ.ค. 2563

15 ธ.ค. 2563

15 ธ.ค. 2563

14 ธ.ค. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

18 ม.ค. 2564

08 ม.ค. 2564

04 ก.ย. 2562


นพ.สมศักดิ์ โอภาสตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ITA โรงพยาบาลแม่แตง
HA โรงพยาบาลแม่แตง
HDC เชียงใหม่
CMBIZ
THCC
งานสารบรรณ
Refer รพ.มหาราช
ข้อแนะนำ / คำร้องเรียน
Facebook Page
ติดต่อเรา
เอกสารภายใน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00534 - สสอ.แม่แตง
  05864 - รพ.สต.แม่แตง
  05865 - รพ.สต.ขี้เหล็ก
  13990 - รพ.สต.ขี้เหล็ก
  05866 - รพ.สต.ช่อแล
  05867 - รพ.สต.แม่หอพระ
  05868 - รพ.สต.สบเปิง
  05869 - รพ.สต.บ้านเป้า
  05870 - รพ.สต.สันป่ายาง
  05871 - รพ.สต.ป่าแป๋
  05872 - รพ.สต.เมืองก๋าย
  05873 - รพ.สต.บ้านช้าง
  05874 - รพ.สต.กืดช้าง
  05875 - รพ.สต.อินทขิล
  05876 - รพ.สต.อินทขิล


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1111
โรงพยาบาลแม่แตง หมู่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
E-mail : maetanghos@gmail.com , maetangoffice.hospital@gmai โทร 053-104148-50 โทรสาร 053-104152
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : DekDoi